Christmas Giveaway 2022 / Різдвяний подарунок 2022

2022 has been a year of hardship for many people. Here in Germany we have been lucky enough to just pay in money for the war of aggression against Ukraine.

While struggling financially isn’t pleasant, those of you who fled the war at least temporary lost your home and you often paid with your (mental) health or even the blood of those you had to leave behind.

2022 рік був роком випробувань для багатьох людей. Тут у Німеччині, нам пощастило більше – просто заплатити грошима за агресивну війну проти України.

Хоча фінансові труднощі не є приємними, ті з вас, хто втік від війни, принаймні тимчасово втратили свій дім, і ви часто платили за це своїм (психічним) здоров’ям або навіть кров’ю тих, кого ви змушені були залишити.

In this new environment you may struggle to settle down and find gainful employment. I want to help with this the best way I can: By providing 20 people with a completely FREE business portrait to help represent yourself.

No matter if you need a picture for your CV, a website or if you want to start a business in Germany – your free professional portrait will help you to achieve these goals.

The rules are extremely simple:

1. You must have come as a war refugee from Ukraine to Germany in 2022 and be willing to prove this. (Aufenthaltserlaubnis §24)
2. You are currently NOT in gainful employment. Please understand that I want to do this specifically to support those refugees, who still struggle financially.
3. You must currently live within a reasonable distance of Berlin and Potsdam. I sure hope that there is similar help in other parts of Germany, but this is exclusively for people living somewhat close. I don’t want to encourage you to spend traveling money on a free photoshoot.
4. You sign up through the contact form on this page. If you are among the 20 first to do so I will get in contact with you and set up an appointment.
5. Enjoy a free photoshoot and get a top notch headshot for your CV.

У цьому новому середовищі вам, можливо, буде складно влаштуватися і знайти прибуткову роботу. Я хочу допомогти вам у цьому якнайкраще: Надавши 20 людям абсолютно БЕЗКОШТОВНИЙ бізнес-портрет, який допоможе представити себе.

Незалежно від того, чи потрібна вам фотографія для резюме, веб-сайту або якщо ви хочете розпочати бізнес у Німеччині – ваш безкоштовний професійний портрет допоможе вам досягти цих цілей.

Правила надзвичайно прості:

1. Ви повинні приїхати як біженець з України в Німеччину в 2022 році і бути готовим це довести (Aufenthaltserlaubnis §24)
2. Ви в даний час НЕ маєте оплачуваної роботи. Будь ласка, зрозумійте, що я хочу зробити це спеціально для того, щоб підтримати тих біженців, які все ще знаходяться в скрутному матеріальному становищі.
3. Ви повинні в даний час проживати в межах розумної відстані від Берліна і Потсдама. Я дуже сподіваюся, що подібна допомога є і в інших частинах Німеччини, але це виключно для людей, які живуть дещо ближче. Я не хочу заохочувати Вас витрачати гроші на дорогу заради безкоштовної фотосесії.
4. Ви реєструєтесь через контактну форму на цій сторінці. Якщо ви будете серед 20 перших, хто це зробить, я зв’яжуся з вами і домовлюся про зустріч.
5. Насолоджуйтесь безкоштовною фотосесією та отримайте першокласне фото для свого резюме.

The photoshoot will take place in my home-studio and you are welcome to bring a friend to accompany you.

Together we will take around 20-50 pictures, together we choose the one the you like best and I will edit this for you and send you the result within 3-4 days.

To make communication as easy as possible, I will invite a Ukrainian interpreter to the shoot too. She is also able to help you with styling and make-up.
PLEASE NOTICE: I would like to ask for you to voluntarily give 15 Euro to cover her cost. I will NOT take any money for myself.

Фотосесія буде проходити в моїй домашній студії, і ви можете взяти з собою друга або подругу.

Разом ми зробимо близько 20-50 фотографій, разом виберемо ту, яка вам найбільше сподобається, я відредагую її для вас і надішлю вам результат протягом 3-4 днів.

Для того, щоб максимально полегшити спілкування, я запрошу на зйомку також перекладача з української мови. Вона також зможе допомогти вам з укладанням та макіяжем.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Я прошу Вас добровільно перерахувати 15 євро на покриття її витрат. Я НЕ візьму жодних грошей для себе.